Dora 10 N

Stove
Available colors
Plašt izrađen iz emajliranog čeličnog lima, a ložište i svi ostali vitalni dijelovi od kvalitetnog sivog lijeva garantiraju pouzdanost ove peći.
Rastresač vatre, fina regulacija primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka osigurava čistoći izgaranja, a ostakljena vrata doživljaj otvorene vatre.
Dimensions (WxHxD) Dimensions (WxHxD) 380 x 987 x 435 mm
Rated output Rated output 7.2 kW
Maximum output Maximum output 9 kW
Weight Weight 64.5 kg
Heated space Heated space 150 m3
Fluepipe Fluepipe Ø 120 mm
Fule loading opening dimensions (WxH) Fule loading opening dimensions (WxH) 220 x 220 mm
Firebox dimensions (WxHxD) Firebox dimensions (WxHxD) 314 x 340 x 338 mm
Energy efficiency Energy efficiency 81.9 %
Standard Standard EN 13240
Energy label Energy label A+
EU Regulation 2015/1185 EU Regulation 2015/1185 +