Često postavljana pitanja

Jednostavni odgovori na Vaša najčešća pitanja

Zašto proizvod dimi?

Mogući razlozi:

Što znači ispravno spojen proizvod?
Proizvod spojen u dimnjak prema tehničkoj uputi proizvođača.
Što znači neispravan dimnjak?
 • dimnjak od nekvalitetnih materijala (salonit ili limene cijevi),
 • nedovoljno visok dimnjak,
 • dimnjak neodgovarajućeg promjera,
 • dimnjak u nepovoljnom položaju - zaklonjen visokim zgradama, drvećem ili drugim preprekama koje ometaju cirkulaciju zraka oko vrha dimnjaka,
 • dimnjak izveden ispod sljemena krova,
 • nekvalitetno ožbukan dimnjak - kroz spojne fuge dobiva zrak koji mu presijeca tokove dimnih plinova,
 • dimnjak sa neugrađenim ili nekvalitetno ugrađenim vratima za čišćenje,
 • neredovito čišćen dimnjak,
 • neredovito čišćen dimnjak (za vrijeme normalnog pogona, naročito s vlažnim gorivom dolazi do taloženja čađe i katrana koji je potrebno očistiti. Nakupljena čađa i smola smanjuju presjek i otežavaju protok dimnih plinova. Ako se zanemari redovna kontrola i čišćenje dimnjaka, povećava se opasnost od požara u dimnjaku.
Koliko bi trebala biti minimalna visina dimnjaka?
Kao prvo moramo znati da dimnjak ima dvije visine. Prva visina dimnjaka je ukupna visina koja se prostire od dna do vrha dimnjaka. Druga visina dimnjaka je efektivna visina i najbitnija. Ona se prostire od točke priključka proizvoda na dimnjak pa sve do vrha dimnjaka. Efektivna visina dimnjaka bi trebala biti minimalno 4 m.
Što znače nepovoljni vremenski uvjeti?
Nepovoljni vremenski uvjeti odnose se na nepovoljno vrijeme za potpalu vatre, odnosno kada su vanjske temperature relativno visoke posebno u popodnevnim satima. Potrebno prije potpale zagrijati dimnjak na temperaturu veću nego što je vanjska.
Je li potrebno osigurati dotok svježeg zraka u prostoriju?
U prostoriji u kojoj je instalirano grijaće tijelo mora biti osiguran dovoljan dotok svježeg zraka za izgaranje, posebno kod potpale vatre. Ako navedeno nije osigurano, potrebno je neko vrijeme otvoriti vrata ili prozor.
Zašto stradavaju neki dijelovi ložišta?
Dugotrajnim zahtjevom grijaćeg tijela za predajom daleko veće temperature propisane od strane proizvođača, odnosno prekomjernim loženjem kako bi se zagrijao daleko veći prostor nego je to realno moguće s tim grijaćim tijelom.
Kako održavati emajliranu ploču štednjaka?
Kod prvog jutarnjeg loženja, dok je ploča mlaka, oprati je kuhinjskom spužvom i običnim deterdžentom za posuđe. Nakon toga obrisati krpom.
Kako održavati staklo? Uklanjanje čađe sa stakla.
Konstrukcijskim rješenjem osigurano je da staklo na vratima ložišta bude uvijek čisto. Ako ložite suha drva ili kruto gorivo odgovarajuće kvalitete i ako je dimnjak ispravan, tada je i sagorijevanje dobro. Staklo se neće začađiti.

Kada se čađa pojavi na staklu, dovoljno je nakratko intenzivno naložiti i vrućina će, u kombinaciji s kruženjem zraka uz staklo, ukloniti čestice čađe koje su se uhvatile za staklo.

Ako je staklo i dalje prekriveno čađom, preporučujemo sljedeće:

 • čišćenje se može obaviti s običnim sredstvima za čišćenje stakla
 • navlažite zgužvani novinski papir, namočite ga u pepeo i protrljajte ga o staklo
 • čađa će se lagano otpustiti sa stakla i sa suhim komadom papira uklonite čestice sa stakla.

Ova metoda čišćenja ne koristi kemikalije, odgovorna je prema okolišu, učinkovita i jeftina.
Kako održavati površine peći i kamina koje nisu emajlirane?
Vatrootpornom Thermodur bojom, koja se može kupiti u svim ovlaštenim servisima, u pakovanju od 0,75 kg ili u spreju od 400 ml.
Koja je razlika između šamota, gusa i limenih proizvoda?
Prednost proizvoda od sivog lijeva(gus) je prvenstveno u izdržljivosti na velikim temperaturama - kod šamotnih obloga postoji velika mogućnost pucanja istih nakon ubacivanja krutog goriva prilikom loženja. Guseni dijelovi provode toplinu ravnomjerno po cijeloj površini te zadržavaju toplinu duže o odnosu na limene proizvode.
Kako povećati trajnost rosta?
Glavni uzrok brzog izgaranja rosta je nepravovremeno pražnjenje pepela iz pepeljare. Kada pepeo dosegne razinu rosta, isti nema hlađenje i progorijeva. Češće pražnjenje pepeljare osigurat će dulju trajnost rosta. Osim toga u većini slučajeva preko pepeljare na rost dolazi i zrak potreban za izgaranje, koji će biti onemogućen, ako se neizbačenim pepelom smanji njegov dotok na rost. Kod proizvoda koji nemaju klasičan rost je ukazano da se zbog dužeg održavanja vatre i topline, preporučuje na dno ložišta nasuti sloj pijeska ili pepela.
Preporučuje li se usisavanje pepela?
UPOZORENJE: čišćenje i eventualno usisavanje pepela se smije odraditi kada se peć i pepeo ohlade.
Mogu li se Plamenovi proizvodi ložiti ugljenom?
Ne, proizvodi su namijenjeni loženju na drvo i drvene brikete. Popis odgovarajućeg goriva nalazi se na 2 stranici tehničkih uputa pod nazivom gorivo.
Postavljanje redukcije na otvor dimovoda?
Redukcija se ne smije stavljati jer ista sprečava certificirano iskorištenje proizvoda te može dovesti do:

 • dimljenja proizvoda
 • nepravilnog rada
 • nedovoljne učinkovitosti
 • oštećenja proizvoda
Gdje se mogu kupiti rezervni dijelovi?
Kod proizvođača kao i svih ovlaštenih servisa.
Koliko dugo proizvođač osigurava rezervne dijelove?
Sve vrijeme dok traje životni vijek proizvoda tj. najmanje sedam godina od zadnjeg prodanog proizvoda te vrste.
U kojem slučaju kupac snosi troškove izlaska servisera ako je proizvod u garanciji?
Ako serviser utvrdi da je proizvod tehnički ispravan, troškove servisa snosi kupac prema važećem cjeniku ovlaštene servisne službe. (Napomena: u ovom slučaju većinom se radi o neadekvatnim i lošim dimnjacima te nepravilnom priključku proizvoda na dimnjak).
Kada i kako čistiti proizvod?
Proizvod čistiti obavezno prije svake sezone grijanja a po potrebi i za vrijeme sezone. Čistiti ga samo kad je hladan, kod štednjaka tako da se skine gornja ploča, kod ostalih proizvoda čišćenjem ložišta. Odgovarajućom četkom se skine sloj čađe s unutrašnjosti, a kroz otvor za čišćenje odgovarajućom grebalicom izvuče se pepeo i čađa van. Nemojte zaboraviti i na brtve oko vrata i stakla te ih zamijenite ako su se oštetili.
Kako koristiti pećnicu štednjaka, osobito kod pečenja kruha ili drugog dizanog tijesta, da ne izgori s gornje strane?
 • poluga zaklopke za dimne plinove mora biti gurnuta unutra.
 • prije stavljanja pripravka u pećnicu, ona mora biti zagrijana na 170-190 C
 • na vatru dodajte samo po 1 manji komad drveta i pecite cijelo vrijeme na slaboj vatri da pripravak bude s gornje i donje strane jednako pečen. Preporuka je da se u tijeku pečenja tepsija s pripravkom jedanput okrene
 • brzo zakuhavanje i jače zagrijavanje ploče za kuhanje postići će te ako zaklopka dimnih plinova bude otvorena, dugme povučeno prema van.

Može li se ugraditi izmjenjivač topline (spremnik za vodu) na proizvode koji nisu namijenjeni za centralno grijanje?
Nije moguće jer ne posjeduju atest (certifikat) za centralno grijanje i zbog konstrukcijskog rješenja.
Može li se proizvod s ugrađenim izmjenjivačem topline (spremnikom za vodu) koristiti bez spajanja na sustav grijanja?
Proizvod s ugrađenim izmjenjivačem topline se ne smije koristiti bez spajanja na sustav centralnog grijanja. Ni iz kojeg razloga se ne smije paliti vatra dok se sustav u potpunosti ne ispuni vodom. U protivnom može doći do teškog oštećenja i havarije. Proizvod za centralno grijanje nije predviđen za korištenje kao normalna peć/kamin.
Kako odabrati proizvod za centralno grijanje i kolika je njegova mogućnost zagrijavanja prostora?
Proizvod za centralno grijanje na kruto gorivo se ne može odabrati samo grubo prema prostoru koji će zagrijavati, gledajući samo na veličinu tog prostora izraženog u m2 ili m3. Prije odabira proizvoda potrebno je prvo napraviti proračun centralnog grijanja za traženi objekt od strane ovlaštene stručne osobe. Proračun će dati podatak koliku snagu treba imati proizvod da može zagrijati tražen prostor te se prema tome i odabire adekvatni proizvod. Plamenovi proizvodi za centralno grijanje imaju snagu koju daju na vodu 7,5 kW (osim proizvoda Marina kod koje je ta snaga 6 kW).
Koliko kotao/izmjenjivač topline sadrži litara vode?
Podatak se može naći u uputi te brošuri proizvoda.
Koliko snage u kW proizvodi za centralno grijanje daju u sustav a koliko na proizvod?
Podatak o snazi se može naći u uputi i brošuri proizvoda, te kod proizvoda za centralno grijanje postoje dva podatka o snazi. Nazivna snaga i snaga na vodu, prvi podatak pokazuje koliku snagu proizvod ukupno daje direktnim zagrijavanjem prostora u kojem se nalazi te zagrijavanjem vode, dok drugi podatak pokazuje koliku snagu proizvod daje zagrijavanjem vode. Kod Plamen-ovih proizvoda snaga na vodu je 7,5 kW (odnosno 6 kW kod Marine).
Mogu li se proizvodi za centralno grijanje spojiti na otvoreni ili zatvoreni sustav?
Proizvodi Termo Glas, Barun Termo, Barun Insert Termo i Tena Termo se moraju spojiti isključivo na otvoreni sustav centralnog grijanja. Dok se proizvod Marina može spojiti na zatvoreni ili otvoreni sustav centralnog grijanja.
Vrijedi li garancija ako proizvodi za centralno grijanje nisu pušteni u pogon od strane ovlaštene tvrtke/vodoinstalatera?
Ne vrijedi. Montažu, priključivanje na sustav, puštanje u rad i provjeru ispravnog rada moraju biti izvršeni u skladu s pravilima struke, od strane ovlaštenog stručnog osoblja, uz potpuno poštivanje normi na snazi, kako na državnoj tako i na regionalnoj i općinskoj razini zemlje u kojoj se uređaj montira. Montažu smije vršiti samo ovlašteno osoblje koje izdaje kupcu ispunjenu i ovjerenu potvrdu/radni nalog. Kupac je obavezan potvrdu/radni nalog čuvati te dati na uvid proizvođaču na njegov zahtjev kao dokaz o izvršenoj instalaciji termo proizvoda od strane ovlaštene osobe.
Koliko grijaćih tijela(radijatora) je moguće priključiti na proizvod za centralno grijanje?
Zbroj snaga pojedinih grijaćih tijela u sustavu centralnog grijanja ne smije prelaziti snagu koju proizvod daje na vodu.
Može li se proizvod za centralno grijanje priključiti na postojeći sustav i tako ga dogrijavati (npr. plin)?
Može se priključiti na postojeći sustav centralnog grijanja ako su ispoštovani svi traženi uvjeti poput otvoreni ili zatvoreni sustav, ekspanzivna posuda, pumpa itd.
Dolaze li uz proizvod priključci i dodatna oprema za spajanje na sustav centralnog grijanja?
Ne, kupac ih mora sam osigurati.

Kada i kako očistiti proizvode iz asortimana "Vrtnog programa"?
Čistiti nakon korištenja dok se potpuno ohladi u blagom rastvoru deterdženta za posuđe, isprati čistom vodom i osušiti te skladištiti u suhoj i prozračnoj prostoriji. Emajlirana površina ne smije se dodirivati oštrim ili abrazivnim predmetima jer to može smanjiti vijek trajanja proizvoda.
Kako koristiti roštilj ploču/tavu?
Roštilj ploču/tavu potrebno je postaviti na stabilne oslonce u vodoravan položaj i uvijek ravnomjerno zagrijati prije stavljanja hrane. Potrebno voditi računa da će se proizvod jako ugrijati i ne pomicati ga tijekom korištenja.
Može li se kao izvor topline osim plamena i žara koristiti i plinski plamenik?
Da, ali treba strogo voditi računa da zagrijavanje mora biti u početku lagano i ravnomjerno po čitavoj donjoj površini čime se izbjegavaju deformacije ili čak pucanja zbog neravnomjernog zagrijavanja.
OPREZ: Ne smije se koristiti alkohol ili benzin i ostale visoko zapaljive tekućine za potpaljivanje ili ponovno potpaljivanje.
Kako koristiti peku za pripremu hrane?
Založiti vatru od suhog i tvrdog drveta jer isto daje obilat i dugotrajan žar. Vatru ložiti dok se ne sakupi dovoljna količina žara da se stavi ispod tanjura peke, te da se istim peka prekrije od graničnog obruča do vrha poklopca peke. Nakon što se napravi dovoljna količina žara dio istog lopatom maknemo u stranu a dio ostavimo na mjesto gdje je gorila vatra. Na isto mjesto stavimo tanjur peke napunjen sa željenim sadržajem hrane.

NAPOMENA: unutarnji higijenski emajlirani dijelovi zvona (poklopca) i tanjura (donje ploče) ne smiju biti izloženi otvorenoj vatri ili plamenu, odnosno ne smiju se zagrijavati prije korištenja kako ne bi došlo do oštećenja emajla.

Sadržaj pokrijemo poklopcem peke koja će sjesti na utore tanjura. Lopatom uzmemo pripremljeni žar i prekrijemo gornji dio poklopca, od graničnog obruča do vrha. Sa strane se može dodatno održavati vatra kako bi se stvorilo žara za dodatno prekrivanje zvona peke.
NAPOMENA ZA VRTNI PROGRAM: Strogo voditi računa da niti jedan dio vrtnog programa, koji se koristi za pripremu hrane, a presvučen je higijenskim emajlom (crni glatki "porculanski" emajl koji dolazi u doticaj s hranom), ne smije biti izložen otvorenoj vatri. Naglo zagrijavanje navedenog dijela može uzrokovati oštećenje.

Strogo voditi računa da se zagrijavanje i hlađenje vrši lagano i ravnomjerno. Naglo zagrijavanje i hlađenje može dovesti do oštećenja.

Asortiman vrtnog programa je presvučen higijenskim emajlom te stoga nije potrebno isti premazivati zaštitnom masti ili uljem prije pečenja/roštiljanja, kao što je to slučaj kod peka, tava, ploča i roštilja drugih proizvođača koji ne nanose higijenski emajl te su im proizvodi napravljeni od ne emajliranog odljevka. Mast ili ulje se koriste tijekom procesa pečenja i roštiljanja prema vlastitim potrebama.